Kraunasi...

METODINĖ TARYBA

Metodinių grupių ir mokyklos metodinės tarybos nuostatai

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

METODINĖ TARYBA IR METODNĖS GRUPĖS

2022 - 2023 M.M.

 

Mokytojų metodinės veiklos tikslas - sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

 

Metodinės veiklos uždaviniai:

 

Metodinės tarybos sudėtis:

 

 

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Irina Cizauskiene

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Kateryna Domanska

pradinio ugdymo mokytoja

Ramilya Yakubova

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ana Jankovskaja

pradinio ugdymo mokytoja

Viktorija Kovger

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Tatjana Levina

priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Tereza Mackelo

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Galina Ponadiožina

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Jelena Pipirienė

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ana Ranceva

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Viktorija Sadovskaja

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Irina Šaranova

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Jelena Semenovič

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Margarita Stankevič

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Teresa Ustinovič

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Pradinio ugdymo metodinės grupės planas

 

UŽSIENIO KALBOS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Inna Jerofejeva

anglų kalbos mokytoja metodininkė

Irina Gončarova

anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Olga Gric

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Irina Miler

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Svetlana Nanevič

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Galina Žukauskienė

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 

Užsienio kalbos metodinės grupės planas

 

GAMTOS MOKSLŲ IR GEOGRAFIJOS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Valentina Agafonova

chemijos mokytoja

Mariya Groza

biologijos mokytoja

Valentina Guk

geografijos mokytoja metodininkė

Svetlana Kanapickienė

biologijos mokytoja metodininkė

Sofija Smirnova

geografijos vyresnioji mokytoja

Teresa Zubova

fizikos vyresnioji mokytoja

 

Gamtos mokslų ir geografijos metodinės grupės planas

 

DORINIO UGDYMO, GIMTOSIOS KALBOS (RUSŲ), ISTORIJOS IR PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Liudmila Jermolajeva

gimtosios kalbos (rusų) vyresnioji mokytoja

Natalija Kirilova

gimtosios kalbos (rusų) mokytoja ekspertė

Boris Kozlov 

istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyresnysis mokytojas

Irina Maslak

gimtosios kalbos (rusų) vyresnioji mokytoja

Ruslan Sinkevič

dorinio ugdymo (etikos) vyresnysis mokytojas

Svetlana Tretjakova

gimtosios kalbos (rusųmokytoja metodininkė

Daniel Tučkovskij

istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyresnysis mokytojas

Antonina Voroncova

dorinio ugdymo (tykybos) vyresnioji mokytoja

 

Dorinio ugdymo, gimtosios kalbos (rusų), istorijos ir pilietiškumo pagrindų metodinės grupės planas

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Ilvita Bačinskienė

lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Agata Butnorienė

lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Ina Fondienė

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Ona Jankauskaitė

lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Lina Jankovskaja

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Violeta Kaužinienė

lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Jolanta Kudirkienė

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Aurelija Lesauskienė

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

Artūras Paragys

lietuvių kalbos ir literatūros vyresnysis mokytojas

Audronė Paulauskaitė

lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Denis Ponomarenko

lietuvių kalbos ir literatūros vyresnysis mokytojas

Jolanta Stručkienė

lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Nijolė Stundžytė

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Renata Tichonova

lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Ona Valentienė

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

 

Lietuvių kalbos ir literatūros grupės planas

 

MATEMATIKOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, EKONOMIKOS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Sergej Burim

informacinių technologijų mokytojas
Jelena Ignatovič

informacinių technologijų mokytoja metodininkė

matematikos mokytoja metodininkė

ekonomikos mokytoja

Ana Koltan

matematikos vyresnioji mokytoja

Tatjana Leškevič

matematikos mokytoja

Danuta Lisovskaja

matematikos vyresnioji mokytoja

Aneta Nijazova-Elsayed

informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Olga Ulevičiūtė

matematikos vyresnioji mokytoja

 

Matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos metodinės grupės planas

 

MENŲ, KŪNO KULTŪROS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Violeta Antanavičiūtė

technologijų mokytoja ekspertė

Jurij Antonov

dailės mokytojas ekspertas

Natalija Grudzinskienė

muzikos mokytoja metodininkė

Inga Gurejeva

choreografijos vyresnioji mokytoja

Marija Presnova

muzikos vyresnioji mokytoja

Nadežda Riabčiuk

dailės mokytoja

Michailas Remas Rudinskis

kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Jurijus Tarakanovas

kūno kultūros mokytojas metodininkas

 

Kūno kultūros, menų ir technologijų grupės planas

 

 

KLASĖS VADOVŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Klasė

Tatjana Levina PUGa
Jelena Semenovič 1a
Ana Jankovskaja 1b
 Viktorija Sadovskaja 1c
Kateryna Domanska 1d
Irina Cizauskiene 2a
Nina Dobrovolskaja 2b
Tereza Mackelo 2c
 Irina Šaranova 3a
Teresa Ustinovič 3b
Ana Ranceva 3c
Ramilya Yakubova 4a
Margarita Stankevič 4b
Jelena Pipirienė 4c
Danuta Lisovskaja 5a
Inna Jerofejeva 5b
Tatjana Leškevič 5c
Irina Maslak 6a
Boris Kozlov 6b
Jelena Ignatovič 6c
Liudmila Jermolajeva 7a
Natalija Kirilova 7b
Ruslan Sinkevič 7c
Olga Ulevičiūtė 7d
Agata Butnorienė 8a
Violeta Antanavičiūtė 8b
Daniel Tučkovskij 8c
Ana Koltan 9a
Ona Jankauskaitė 9b
Sofija Smirnova 9c
Jurijus Tarakanovas 10a
Antonina Voroncova 10b
Teresa Zubova 10c

 

Klasių vadovų grupės planas