Kraunasi...

Ekstremalių situacijų valdymas

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2022 m. vasario 4 d.

įsakymu Nr. V-13

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ

VALDYMO GRUPĖ

 

PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS